Om oss

Advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS, består av 3 partnere, en fast ansatt advokat og en ansatt advokatsekretær. I tillegg har vi kontorfellesskap med advokatfirmaet Drechsler AS. Vi er lokalisert i Veitasenteret, sentralt i Storgata i Tromsø kommune. Advokatene driver alminnelig praksis, og behersker både rettsområder som i hovedsak berører privatpersoner, men også det forretningsjuridiske felt.

Virksomheten består i rådgivning og forhandlinger for privatpersoner og næringslivsklienter, også utover de strengt juridiske sammenhenger, samt prosedyreoppdrag for domstoler og voldgiftsretter.

Vår hovedmålsetting er å fremme rett og å hindre urett, og vår virksomhet er forankret i at:

  • Bistanden vi yter våre klienter oppfyller de strengeste krav til faglig kvalitet.
  • Advokatene har ulik spisskompetanse. Klientene sikres dermed den beste ekspertise innen de enkelte fagområder.
  • Spørsmål som omhandler flere rettsområder behandles i fellesskap av advokatene.
  • Nøktern og kostnadseffektiv drift sikrer forsvarlige kostnader for våre klienter