Fagområder

Som aktive rådgivere, samtalepartnere og problemløsere søker advokatene å gi kundene den best mulige service og tilgang til spisskompetanse innenfor alle juridiske områder. Det legges stor vekt på å etablere samarbeidsformer og oppfølgingsrutiner tilpasset den enkelte kunde og sak. Best mulige resultater er styrende for alt arbeid advokatene utfører på kundenes vegne, og for å imøtekomme kundenes behov for spesialiserte juridiske tjenester har advokatene variert faglig bakgrunn og erfaring.

Vår sammensatte erfaring som praktiserende advokater gjør at vi kan tilby våre kunder solid og god kompetanse på de rettsområdene som er listet opp nedenfor.

 • Forvaltningsrett
 • Idrettsjuss
 • Kontraktsrett
 • Oppløsning av samboerskap
 • Personskadeerstatning
 • Prosedyre og tvisteløsning
 • Samboerkontrakter
 • Strafferett - forsvarer
 • Trygderett
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Utenrettslig mekling
 • Alminnelig forretningsjus
 • Selskapsetablering
 • Arbeidsrett
 • Arv- og dødsboskifte
 • Barnefordeling/samvær/familie
 • Barnevern
 • Bistandsadvokat
 • Eiendomsmekling
 • Ektefelleskifte
 • Ektepakt
 • Fast eiendom/husleietvister
 • Forbrukerrettslige spørsmål

Advokatmekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt. Forretningskonflikter og private konflikter er like godt egnet for mekling. Målet er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen.