Rettsområder

Vår spesialkompetanse er strafferett, barnefordeling, samværsrett og barnevern.

Vår erfaring gjør at vi også kan tilby våre kunder solid og god kompetanse på de rettsområdene som er listet opp nedenfor.

  • Samboerkontrakter/Oppløsning av samboerskap
  • Strafferett - forsvarer/bistandsadvokat
  • Arbeidsrett
  • Arv- og dødsboskifte
  • Ektefelleskifte
  • Ektepakt
  • Fast eiendom/husleietvister
  • Forbrukerrettslige spørsmål
  • Samboerkontrakter/oppløsning av samboerskap

Advokatmekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt. Forretningskonflikter og private konflikter er like godt egnet for mekling. Målet er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen.