Velkommen

ADVOKATFIRMAET RINGBERG, CROGH & WARTH AS - ORG.NR. 980 664 430

I KONTORFELLESSKAP MED ADVOKATFIRMAET DRECHSLER AS - ORG.NR. 896 263 722

Advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS, er et advokatfirma som består av 3 partnere, en fast ansatt advokat og en ansatt advokatsekretær. Vi er lokalisert i Veitasenteret, sentralt i Storgata 102 i Tromsø. Våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforening. I tillegg er vi i kontorfellesskap med advokatfirmaet Drechsler AS.

Vår hovedmålsetting er er finne best resultat for klienten

Vi driver alminnelig praksis, men vårt spesialområde er rettsområder som i hovedsak berører familier, så som barnevernssaker, barnefordeling, samværsrett, skifteoppgjør og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, strafferett, boligrett.

Tillatelsen til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Tillatelsen gjelder advokatvirksomhet i Norge.

Våre advokater har tegnet obligatorisk sikkerhetsstillelse i Gjensidige Forsikring ASA, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo, som dekker et yrkesansvar som evt. pådras ved utøvelse av advokatvirksomheten i Norge.

For advokatvirksomhet eksisterer det en klageordning som klienter kan benytte seg av - en såkalt disiplinærordning. Det er der adgang til å få prøvet om det foreligger eksempelvis brudd på god advokatskikk, eller salærets størrelse. For nærmere informasjon om ordningen og vilkårene for å benytte den, henvises det til følgende hjemmeside: www.advokatenhjelperdeg.no.

For våre alminnelige oppdragsvilkår henvises det til:
VILKÅR